Poslední volná místa na školení PRÁVO V E-MAILINGU (27. 4.)

Proč a jak se registrovat na UOOU?

Zaregistrovat se jako správce osobních údajů je povinností každého, kdo získává a shromažďuje jakékoli osobní údaje. Možná je to pro vás samozřejmost a již dávno registrovaní jste. (Věříme v to.) Pokud ale o UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů) a registrační povinnosti slyšíte poprvé, čtěte dále.

Co jsou osobní údaje?

Začneme hezky od začátku. A to tím, co jsou to osobní údaje. Můžeme je vnímat  jako klíče k našemu soukromí a právo na jejich ochranu jako základní lidské právo.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Registrační povinnost

Registrační povinnost je upravena § 16 zákona č. 101/2000 Sb., podle něhož oznamovací povinnosti podléhá každé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na které není možné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti upravených v § 18 zákona. Je nutno zdůraznit, že povinností správce je zpracování (podléhající oznamovací povinnosti) oznámit Úřadu ještě před jeho samotným zahájením.

Místo popisování zákona a jeho výkladu se raději přepneme z řeči právnické do lidštiny. Pokud získáváte, ukládáte a zacházíte s osobními údaji, vztahuje se na vás registrační povinnost. Přihlásit se jako správce osobních údajů musíte ještě před zahájením této činnosti.  Týká se to i vás?

Je e-mailová adresa osobním údajem?

Odpověď je úzce spjatá s otázkou, jestli je e-mailová adresa osobním údajem. Mgr. František Nonnemann, který je zaměstnancem UOOU pro server ePravo.cz uvedl:

“E-mailová adresa přidělená zaměstnanci zaměstnavatelem, která obsahuje příjmení a v některých případech i jméno či jeho iniciálu zaměstnance spolu s označením zaměstnavatele, tak v daném čase, pokud je aktuální, osobním údajem bude prakticky vždy. “

Je jasné, že na základě takovéto e-mailové adresy je možné tohoto zaměstnance přesně identifikovat a zároveň jednoduše kontaktovat.  U soukromých e-mailů na freemailových účtech je situace poněkud obtížnější. Stále platí, že mohu prostřednictvím e-mailu kontaktovat jejího majitele. Pokud však její majitel neuvede své jméno a další údaje, není téměř možné jen na základě znalosti této adresy osobu identifikovat. Neboť při zakládání freemailové adresy není nutností používat své údaje (mohu si vybrat jakékoli jméno).  Podle názoru Mgr. Františka Nonnemanna se při znalosti  takovéto “bezvýznamné” e-mailové adresy o osobní údaj jednat nebude.

Jak vidíte, problematika není úplně jednoduchá.

Řešení jednoduché je. 

Vzhledem k tomu, že nedokážeme ovlivnit to, jaký e-mailový kontakt nám naši uživatelé poskytnou, je naší povinností registrovat se na UOOU i v případě, že je mailovka jediný údaj, který získáváme.

Jak se zaregistrovat na UOOU?

Pokud jste český podnikatelský subjekt máte situaci jednodušší. Stačí přijít na webové stránky úřadu a vyplnit formuláře jednoduše online. Pokyny k vyplnění formuláře najdete ZDE.

Odkaz na online formulář pro registraci jako správce osobních údajů >>

Informace o tom, jak je tomu na Slovensku, najdete na stránkách slovenského úřadu zde.

Pokud nebudete registrovaným správcem a budete spravovat osobní údaje, hrozí vám pokuta, která vám jistě nestojí za pár minut času, které by vám zabralo vyplnění formuláře.

Kateřina Fišerová

Vůdčí osobnost SmartEmailingu, místopředsedkyně The Human Potential Academy z.s., zakládající členka spolku Šťastné Česko a spoluzakladatelka módní značky Ilka fashion. Jejím cílem je pomáhat klientům s dosahováním lepších výsledků z e-mailových kampaní, vzdělávat širokou veřejnost v oblasti e-mail marketingu a podporovat české a slovenské firmy v růstu.

Přejete si podobné články najít přímo ve svém e‑mailu?

Memory: 2MB (0.78% of 256MB)

Vyplňte prosím své údaje

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

WS zdarma

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Stáhněte si VÁNOČNÍ CHECKLIST zdarma

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.