API

API dokumentace a online synchronizace dat.

Základní informace k XML API

SmartEmailing API je služba umožňující uživatelům pomocí zasílaných XML požadavků vzdáleně spouštět funkce systému SmartEmailing.

SmartEmailing poskytuje možnost automaticky aktualizovat kontakty a používat některé funkce systému bez nutnosti fyzického přístupu. Použitím obecného, a ve většině programovacích jazyků podporovaného, značkovacího jazyka XML můžete propojit SmartEmailing prakticky s každou aplikací.

Můžete mít ke svému účtu libovolné množství API klíčů a pro každou aplikaci používat jiný. V případě nutnosti změny pak stačí vyměnit API pouze u dané aplikace a ostatní propojení zůstanou nedotčena. Z bezpečnostních důvodů jsou klíče šifrovány.

 K čemu například slouží API?

  • zajistí automatický import kontaktů a odpadne ruční práce
  • automaticky importuje kontakty pod účet např. z vašeho informačního systému, CRM, ERP, eshopu apod.
  • pomůže získávat data o kontaktech zpátky do vašeho systému
  • automaticky přidává kontakty do seznamů a spouští autorespondery a autoemaily

API dokumentace

Pokud chcete využít API, kontaktujte nás prosím a předejte tuto API dokumentaci poskytovateli vašeho IS nebo eshopu.

 

Rest API V3

Používejte nejnovější verzi API SmartEmailingu.

Dokumentace najdete na tomto ODKAZU.

XML API V2

Doporučujeme již používat pouze nejnovější API verzi 3! Pouze pro informaci zde k dispozici:

XML API dokumentace pro novou verzi SmartEmailing 2.0

API pro stažení CSV

 

Vzorové příklady PHP pro V2

Vzorové příklady v PHP pro verzi 2.0 ke stažení ZDE (včetně Base.php)