API
SMARTEMAILINGU

API dokumentace a online synchronizace dat.

 K čemu například slouží API?

  • zajistí automatický import kontaktů a odpadne ruční práce
  • automaticky importuje kontakty pod účet např. z vašeho informačního systému, CRM, ERP, eshopu apod.
  • pomůže získávat data o kontaktech zpátky do vašeho systému
  • automaticky přidává kontakty do seznamů a spouští autorespondery a autoemaily

API dokumentace

Pokud chcete využít API, kontaktujte nás prosím a předejte tuto API dokumentaci poskytovateli vašeho IS nebo eshopu. 
Již hotové integrace naleznete zde

Rest API V3

Používejte nejnovější verzi API SmartEmailingu.

 

XML API V2

Podpora API v2 bude ukončena k 31. 1. 2020. Po tomto datu API v2 začneme vypínat. Pokud potřebujete pro svůj vývoj více času, napište nám. Ve vybraných případech můžeme ukončení podpory posunout. Maximálně však do 30.6.2020.  (Záleží, které metody využíváte.) 

Doporučujeme již používat pouze nejnovější API verzi 3! Pouze pro informaci zde k dispozici: