Obchodní podmínky

Tento dodatek je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Smartselling a.s. Jsou zde k dispozici podrobnější informace ke změnám tarifů.

1. Jak se počítá počet kontaktů

Každý e-mail v databázi si počítá vždy jen jednou, bez ohledu na to v kolika seznamech jej máte zařazený. Počítají se jen aktivní, tedy neodhlášené a funkční e-maily. Zákazník je povinnen zvolit si příslušný tarif odpovídající počtu aktivních unikátních kontaktů pod jeho účtem.

2. Co se stane, když překročím počet kontaktů?

Vyzveme vás k navýšení tarifu a vystavíme vám doplatkovou fakturu za dny, kdy jste byli ve vyšším tarifu. Je jen na vás, jestli snížíte počet kontaktů pod účtem, nebo se rozhodnete pro vyšší tarif. Po překročení o více než 10% zvoleného tarifu je účet automaticky uzamčen bez možnosti rozesílky. V tomto případě, aby byl účet opět přístupný, je nezbytné navýšit tarif podle počtu aktivních unikátních kontaktů. Po spárování platby s fakturou je účet opět aktivní, všechny naplánované rozesílky včetně kampaní za dobu uzavření účtu se automaticky dopošlou.

3. Jak se platí

Na výběr máte měsíční, nebo zvýhodněnou roční fakturaci. Vystavujeme zálohové faktury vždy 14 dní před koncem platnosti vašeho účtu. U tarifů uvedených v ceníku platíte podle počtu kontaktů v databázi bez omezení frekvence rozesílky.

Součástí naší filozofie je budování vztahu se zákazníky a s ním spojená pravidelná komunikace. Pokud ve zvláštních případech nepotřebujete se svými zákazníky komunikovat pravidelně, ale jen párkrát do roka – kontaktujte nás e-mailem na adrese obchod@smartemailing.cz.

4. Pozastavení používání účtu ze strany uživatele

V případě, že potřebujete využívání SmartEmailingu přerušit, máme možnost pozastavit účet i platby na období až 6 měsíců. Za zaparkování a zálohování účtu za dobu, kdy nebude využíván, účtujeme jednorázový poplatek spojený se službou archivace účtu ve výši 1/10 roční fakturace.

V průběhu této doby se do účtu můžete kdykoliv přihlásit, bude fungovat v režimu pouze pro čtení. Pokud používáte naše webové formuláře, bude účet stále sbírat nové kontakty. Nebudou vám však odcházet Smartkampaně

Po 6 měsících se váš účet opět otevře k plnému využívání a bude vám vystavena faktura dle aktuálního ceníku. Účet můžete znovu aktivovat i dříve, pokud budete potřebovat, objednáním příslušného tarifu v sekci můj účet, faktury a předplatné.

5. Pozastavení používání účtu ze strany poskytovatele

V případě, že není zálohová faktura na aktuální předplatné období uhrazena, účet je uzavřen. Pro znovuotevření účtu je potřeba, aby došlo ke spárování platby s neuhrazenou zálohovou fakturou.

6. Změna tarifu

Navýšení tarifu je možné kdykoliv v průběhu předplaceného období, jsou-li uhrazeny všechny zálohové faktury.
Je-li vystavena zálohová faktura a potřebujete navýšit tarif, kontaktujte nás na e-mailu fakturace@smartemailing.cz.

Snížení tarifu je možné po skončení předplaceného období, tj. vždy od následujícího fakturačního období.

Změna z pravidelných měsíčních/ročních plateb na kreditový systém nebo z kreditového systému na pravidelné měsíční/roční platby je možná pouze jedenkrát v aktuálním kalendářním roce.